ภาษาที่ให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

ภาษาที่ให้บริการ

 • บริษัทให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บริษัทสามารถรับงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกประเทศไทย เช่น มาเลเซีย หรือ อินโดเนเซีย ได้ด้วย ภาษาที่ให้บริการ


  • ภาษาที่ให้บริการ

  • บริษัทให้บริการทั้งภาษาไทย,ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ


  วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  วเวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

  โทร. : 09-357-98766


ล่ามต้องทำยังไงเวลาติดขัด?

มาพูดถึงกรณีที่คุณจะตัดขิดกัน

และต้องทำอะไรในสถานการณ์ที่ไม่ดีแบบนั้น

อันดับแรก มันมีกฎอยู่ ซึ่งว่ามันเป็นข้อเสียของการพูดเล่น อย่าปล่อยให้มันว่างๆ

ที่ตลกก็คือเวลาเราไม่มั่นใจ ถ้าเราปล่อยให้มันว่างๆไว้ มันก็จะไม่ได้อะไรออกมา

ถ้าผู้พูดพูด เราก็จะต้องการส่งสารนั้นไปถึงผู้ฟัง ซึ่งสิ่งสำคัญคือไม่จำเป็นต้องได้คำทุกคำเพื่อให้สารนั้นไปถึง

ผมเคยอยู่ในงานประชุมนานาชาติ ผู้พูดภาษาอังกฤษเริ่มพูด เขาพูดเกี่ยวกับองค์กรและบอกว่าแต่ละส่วนทำงานร่วมกันยังไง

เขาใช้อุปกรณ์ทำสวนพูดเปรียบเทียบแทนแต่ละส่วนขององค์กร ซึ่งผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น

เขาเริ่มพูดเกี่ยวกับบาร์ตัด สายพาน ที่บรรทุก ฮอปเปอร์ ซึ่งตอนนั้น ผมต้องตัดสินใจว่าจะคิดศัพท์ขึ้นมาสำหรับคำเหล่านั้น ซึ่งส่วนตัวผมไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นเลย หรือผมจะทำสิ่งที่ผมทำไปก็คือ ผมพูดว่า ทุกท่านครับ หมายเหตุจากล่าม ผู้พูดพูดถึงอุปกรณ์ทำสวนอยู่ ผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น แต่ที่เขาจะพูดก็คือ แต่ละส่วนของเครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อจุดหมายเดียวกันคือเก็บเกี่ยวธัญพืช

ผมจะกลับไปบรรยายต่อเมื่อทำได้ ซึ่งนี่ช่วยให้ผมรับมือได้เวลาผมไม่รู้เรื่องสิ่งที่เขาพูด

ผมได้พูดไปในวิดีโอก่อนหน้า เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น คือต้องพยายามหาข้อมูลเรื่องที่จะแปลก่อนล่วงหน้า แต่บางการประชุมก็ไม่ได้ให้เราทำเช่นนั้น

ต่อมา เมื่อคุณไม่ได้ยิน ซึ่งเป็นไปได้ เพราะบางครั้งผู้พูดพูดเบามาก หรืออยู่ห่างจากไมค์โครโฟน เราจึงไม่ได้ยิน เมื่อเราไม่ได้ยินเราก็แปลไม่ได้

คุณก็ไม่สามารถพูดว่า สวัสดี ผมล่ามนะ ผมไม่ได้ยินคุณพูดเลย หยุดแล้วพูดให้ดังขึ้นได้ไหม เราทำแบบนี้ไม่ได้

บางครั้งเราจึงไม่ได้ยิน เราอาจพูดว่า ทุกท่าน ผมไม่ได้ยินที่ผู้พูดพูดในตอนนี้ เมื่อผมได้ยินชัดเจนอีก ผมจะเริ่มแปลให้ฟังต่อนะครับ ขออภัยสำหรับช่วงขาดหายนี้ แล้วให้เรารอจนได้ยินอีกครั้ง

บางครั้ง เมื่อผมติดขัดโดยไม่ใช่ความผิดผม ซึ่งก็ไม่เคยเป็นความผิดผมน่ะนะ ซึ่งเป็นตอนที่ผู้พูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ

เขาเป็นคนมีอายุมาก น่าจะมากกว่าเก้าสิบ เขาพูดดี แต่มันมี เอ่อ อ่า ผมคิดว่าล่ามไม่ควรพูด เอ่อ อ่า มันดูไม่ดี

คนที่ดูอยู่ย่อมต้องรู้ว่าผู้พูดมีปัญหาอยู่ คุณก็พูดว่า ทุกท่าน ผู้พูดกำลังหาคำพูดอยู่ เมื่อเขาพูดแล้วผมจะแปลต่อนะครับ

นั่นแหละครับ มันก็จะช่วยคุณเวลาติดขัด ล่ามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่พูด แต่ถ้าคุณไม่ดิยิน หรือไม่เข้าใจ สิ่งที่คุณทำได้ก็คืออธิบาย นี่คือการล่ามของคุณ ผมมีปัญหา ผมทำดีที่สุดแล้ว พวกเขาจะชอบมัน