ราคาบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

  ราคาบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ตารางค่าบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • สถานที่ 1 วัน (5-8 ชั่วโมง) ครึ่งวัน (1-4 ชั่วโมง)
  กรุงเทพมหานคร 8,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาทขึ้นไป
  สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี 9,500 บาทขึ้นไป 6,500 บาทขึ้นไป
  อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 10,000 บาทขึ้นไป 7,500 บาทขึ้นไป
  ระยอง 11,000 บาทขึ้นไป 9,000 บาทขึ้นไป
  ปราจีนบุรี 11,500 บาทขึ้นไป 9,500 บาทขึ้นไป
  อื่นๆ กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม
 • ค่าเดินทางคิดแยกต่างหาก
 • สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้งนอกประเทศไทยและในต่างจังหวัด

 • กรณีที่มีการยกเลิกบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ค่ายกเลิกบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น
  วันที่ยกเลิก จำนวนเงินที่ต้องจ่าย
  ก่อนล่วงหน้า 15 วันขึ้นไป ไม่ต้องจ่าย
  ก่อนล่วงหน้าใน 14 วัน 25%
  ก่อนล่วงหน้า 7 วัน 50%
  ภายใน 3 วัน 75%
  ภายใน 1 วัน 90%

 • การนับระยะเวลารับเรื่องการยกเลิกจะนับเฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นอย่างกะทันหัน และล่ามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทจะขอยกเลิกงานล่ามและอาจจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการยกเลิก

 • กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาอย่างกระทันหัน และทำให้บริษัทไม่สามารถจัดเตรียมล่ามภาษาญี่ปุ่นได้ ลูกค้าอาจจะต้องชำระเงินเช่นเดียวกับกรณีการยกเลิกด้วย

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานล่ามอยู่ และล่ามผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ทางบริษัทจะขอเรียกเก็บค่าบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นเป็นอัตราเท่ากับค่าใช้จ่ายในการยกเลิกงานตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

 • ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมายได้อย่างราบรื่น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เหตุประท้วงที่กีดขวางการจราจร, ภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 • วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  วเวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

  ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

  โทร. : 09-357-98766


เทคนิคการจำและการจด

เราจะพูดถึงเทคนิคการจำและการจด

สิ่งแรกที่สำคัญสำหรับการล่ามสลับคือความจำ

การจดบางครั้งอาจเป็นสิ่งกีดขวางการจำ เราจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความจำของเราก่อน

เพื่อจำข้อความทุกประเภท สิ่งแรกเราต้องพัฒนาสกิลการฟังและสมาธิให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อจะมีความจำที่ดี เราต้องมั่นใจว่าเราได้ยินสิ่งที่เขาพูด

ได้ยิน หมายถึงเช่น ได้ยินการสนทนาทางโทรศัพท์เวลาเราล่ามทางโทรศัพท์ หรือได้ยินทั้งสองฝ่ายเวลาเราล่ามในศาล ซึ่งเราต้องอยู่ใกล้คนที่พูดจนเราได้ยินเสียงได้

พอเราได้ยินข้อความ เราก็ต้องฟังข้อความนั้น หมายความว่าเราต้องมีสมาธิ เราต้องเข้าใจสิ่งที่ป้อนเข้าหาเรา

เมื่อเราเข้าใจความคิดหลักของสิ่งที่พูด และเก็บไว้ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคที่เราจะสอน หรือด้วยการจด หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะกับคุณ

หลังจากนั้นเราเข้าใจข้อความนั้นในความจำเราแล้ว เราก็เรียกมันกลับมา แล้วแปลข้อความนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาความจำเรา เราต้องใช้เทคนิคการจำที่ทรงอำนาจที่สุดที่ใช้ได้ ซึ่งคือ การมองเห็น

เมื่อเราทำให้ข้อความนั้นมองเห็นได้ เราก็ต้องรวมประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราลงไป การมองเห็น กลิ่น รส เสียง ให้มากที่สุดที่เราจะใส่ลงไปในนั้นได้

บางอย่างที่สำคัญคือ คุณต้องเป็นตัวเอกของเรื่องราวของคุณ หรือคุณต้องเป็นนักแสดงหลักของเรื่อง

สุดท้าย เราต้องใส่สิ่งที่มีความหมายสำหรับเราลงไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผูกกับบ้าน หรือผู้คนที่ใกล้ชิดกับเรา เช่น ญาติหรือสิ่งคล้ายๆกัน