บริการล่ามญี่ปุ่น | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

    ล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริษัทล่ามภาษาญี่ปุ่น World Congress ขอเสนอบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีขั้นตอนการดำเนินการที่เข้าใจง่ายและละเอียดถี่ถ้วนเหมาะสำหรับลูกค้าทุกท่านแม้แต่ผู้ที่ใช้บริการล่ามเป็นครั้งแรก ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้บริการของบริษัทได้ด้วยความไว้วางใจ ทางบริษัทมีบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทย, ญี่ปุ่น และเวียดนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

ข้อดีของบริการล่ามภาษาญี่ปุ่นจากบริษัทของเรา


เพื่องานล่ามภาษาญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม ครอบคลุมถึงความสามารถด้านปฏิสัมพันธ์

ในการประชุมครั้งสำคัญ หรือการเจรจาที่ผิดพลาดไม่ได้ เป้าหมายไม่ใช่เพียงการแปลบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเจรจาให้ประสบความสำเร็จและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้างานล่ามภาษาญี่ปุ่นดังกล่าว แตกต่างจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นพูดพร้อมที่ทำงานอยู่ในบูท ความประทับใจที่ลูกค้าได้รับ และการรับมือในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีไหวพริบถือเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดความสำเร็จบริษัทของเราพยายามสรรหาความสามารถด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตัวล่าม ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


ดำเนินการตามงบประมาณที่กำหนด

ทางบริษัทได้จัดเตรียมค่าบริการงานล่ามภาษาญี่ปุ่นไว้หลายอัตราตามระดับความสามารถของล่ามภาษาญี่ปุ่นและจะคัดสรรล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมที่สุดจากบรรดาล่ามภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากด้วยความระมัดระวังแม้แต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการล่ามภาษาญี่ป่นซึ่งบริษัทให้การรับรอง แต่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย บริษัทจะจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

ล่ามภาษาญี่ปุ่นจะเตรียมตัวล่วงหน้าตามเอกสารต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ตารางงาน, เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในวันปฏิบัติงาน, ร่างคำกล่าวทักทายหรือการบรรยาย ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ลูกค้าอาจไม่สะดวกและยังไม่สามารถรวบรวมเอกสารได้อย่างครบถ้วน World Congress จะคำนึงถึงความต้องการและเงื่อนไขของลูกค้าเป็นหลัก และให้การช่วยเหลือเพื่อให้บริการล่ามภาษาญี่ปุ่นมีคุณภาพดีโดยไม่สร้างภาระให้ทุกท่าน เช่น การรวบรวมเอกสาร หรือการนัดพบก่อนเริ่มงานจริง

ล่ามภาษาญี่ปุ่นชั้นนำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาและผู้ประสานงานประจำบริษัทของเราจะช่วยเหลือให้ลูกค้าสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัว ไปจนถึงการดำเนินงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน


วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

วเวลาทำการ : 9.30 น. - 17.00 น.

ติดต่อสอบถามล่ามภาษาญี่ปุ่น

โทร. : 09-357-98766ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น

การใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นย่อมถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ทั่วโลกคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยากกว่าที่คนญี่ปุ่นคิดกันมาก เหตุผลก็คือไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นนั้นยาก ทำให้มีโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมาย และเกิดเหตุการณ์อย่างการอยากเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ก็เรียนไม่ค่อยได้ ขนาดคนญี่ปุ่นเอง บางครั้งยังใช้ไวยกรณ์หรือใช้ภาษาผิด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยาก สำหรับคนญี่ปุ่น ที่ไม่รู้สึกว่าภาษญี่ปุ่นยากเป็นเพราะการวางตำแหน่งประธานและภาคแสดง หากดูทั่วโลก ภาษาอังกฤษที่มีคนใช้มากที่สุดจะมีการกำหนดว่าวิธีพูดแบบนี้ต้องวางตำแหน่งนี้ ซึ่งโดยพื้นฐานจะวางกริยาไว้หลังประธาน และเมื่อใช้คำประพันธ์สรรพนามก็จะสามารถสร้างประโยคได้หลากหลายขึ้น และเรื่องกาล (tense) และมุมมองที่สำคัญก็ถือเป็นอีกลักษณะพิเศษของภาษาอังกฤษ จะต้องเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาให้เหมาะสม เพราะรูปของกริยาจะเปลี่ยนไป หากมีความเข้าใจกฎของภาษาก็จะทำให้การใช้แบบผิดๆน้อยลง และยิ่งเป็นภาษาอังกฤษขนานแท้ กฎไวยกรณ์ก็จะยิ่งไม่ยุ่งยาก เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษที่เรียนในญี่ปุ่นอาจจะไม่รู้สึกว่ายากก็ได้ แต่ภาษาญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษ การจะใช้คำขยายกาล (Tense) หรือใช้รูปกริยาก็มีความอิสระกว่า ตำแหน่งของคำพื้นฐานอย่าง ประธาน กริยา และภาคแสดงก็มีอสระ ด้วยเหตุนั้น ชาวต่างชาติจึงรู้สึกสับสนในจุดนี้ การสอนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ปัญหานี้เท่านั้น ความหมายของคำที่ต้องผันรูปก็เข้าใจยาก หากเป็นภาษาอังกฤษส่วนท้ายประโยคจะบอกว่าเป็นกาล (Tense) อะไรและเป็น voice อะไร แต่ภาษาญี่ปุ่นจะเข้าใจยากมาก เพราะไม่ได้มีกำหนดว่าเมื่อผันคำเป็นรูปนี้แล้วต้องใช้กาล (Tense) นี้ และยังแปลความหมายได้หลายอย่างด้วย และวิธีเขียนตัวคันจิก็ยุ่งยากมาก เพราะมีการกำหนดลำดับเส้นที่เขียนไว้ ส่วนคำศัพท์ไม่ได้เกิดจากการรวมตัวของตัวอักษรอย่างเดียวเหมือนภาษาอังกฤษ แต่มีตัวคันจิที่อยู่ตัวเดียวก็มีความหมายในตัวซึ่งทำให้เข้าใจยาก ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ได้มีแค่ความหมายเดียว แต่มีหลายความหมายด้วย ทำให้ยิ่งเข้าใจยากเข้าไปอีก หากมองจากมุมมองคนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษอาจจะมีภาพลักษณ์เป็นภาษาที่เริ่มต้นยาก แต่สำหรับชาวต่างชาติแล้ว ภาษาญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นถือว่ายากกว่านั้นอีก