World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

World Congress ให้บริการแปลเอกสารตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยให้บริการแปลเอกสารคุณภาพสูงในราคาย่อมเยาว์และครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น วิทยานิพนธ์ หนังสือสัญญา หรือเว็บไซต์ ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องจำนวนมากถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและผลงานซึ่งทางบริษัทได้สะสมมา

World Congress ได้แสวงหาบริการชั้นนำในธุรกิจการแปลอยู่เสมอ เพื่อให้อยู่เหนือบริษัทคู่แข่ง การแปลเอกสารแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องจักรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คงเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจ เพียงความหมายของประโยคเท่านั้น แต่ World Congress ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับปัจจัย 3 ประการดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริการงานแปลคุณภาพสูงด้วยความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายในราคาย่อมเยาว์ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างแท้จริง World Congress จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแด่ลูกค้า พร้อมตอบสนองสถานการณ์ต่างๆในโลกธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่คลอดเวลา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

คำถามและคำตอบ (FAQ)

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

คำถามและคำตอบทั่วๆไป (FAQ) เกี่ยวกับล่ามภาษาญี่ปุ่น

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาสอบถามทางอีเมลหรือโทรศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

ที่ญี่ปุ่น ผู้คนมากมายที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นคือนักเรียนต่างชาติในระดับมัธยมหรือระดับอุดมศึกษา ในบรรดาคนเหล่านั้นก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เพื่อศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น แต่บางคนก็ไม่ได้รู้ว่าการศึกษาต่อนั้นเรียนอย่างไร เพียงแต่คิดว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการนั้น จึงตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาว่าโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติคืออะไร จะมีแนวคิดที่ว่าโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นเพียงโรงเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มุ่งหวังจะศึกษาต่อในญี่ปุ่นเท่านั้น เรามาลองพิจารณาดูว่า นักเรียนเกี่ยวข้องกับอาจารย์หรือเพื่อนๆอย่างไร และในมุมมองของนักเรียน อาจารย์หรือเพื่อนๆเป็นอย่างไร นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นตัดสินใจเองว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่รู้วิธีการจึงต้องพึ่งพาอาจารย์ อาจารย์ก็ต้องการให้สิ่งที่นักเรียนต้องการ แต่นักเรียนหลายคนต้องทำงานพิเศษจึงมีเวลาไม่ค่อยมาก ทำให้อาจารย์มักสอนแต่เทคนิคพิชิตข้อสอบ อาจารย์ต้องคิดว่าควรใช้ภาษาญี่ปุ่นทำอะไร ไม่ใช่สอนแต่เทคนิคพิชิตข้อสอบ ไม่ใช่ท่องจำคำศัพท์เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจความคิดของอาจารย์หรือเพื่อนๆ และรู้จักจำและใช้คำศัพท์นั้นในฐานะที่เป็นวิธีการเพื่อส่งสารให้แก่อาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นได้ แต่ในบรรดานักเรียน คนที่ไปโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และใช้สำหรับมองย้อนตัวเองก็มีเช่นกัน บางคนเพื่อตามหาและแก้ไขตัวเองอีกครั้ง จึงมาญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่น และแบ่งแยกกับท่าทางของตัวเองตอนอยู่ประเทศตัวเอง และในญี่ปุ่น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติพึ่งพาอาศัยชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศด้วยกัน ในนั้นก็จะมีคนที่ค้นพบคุณค่าของตัวเองเป็นครั้งแรกด้วย แม้ตอนแรกจะมีส่วนที่ไม่เข้าใจกันด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ แต่ที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นจะถือว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกันอย่างสนุกสนานไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติใดๆ ทำให้โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการศึกษาเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นสถานที่สำหรับใช้เวลาอย่างสนุกสนานด้วย สิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นคือ ไม่ใช่เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาภาษาเพื่อไปใช้ในการสอบเท่านั้น แต่ต้องทำให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าหลังจากนี้ จะก้าวไปอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร และเข้าใจในเรื่องของคู่สนทนาได้ด้วย