เกี่ยวกับบริษัท | World Congress | บริษัทล่ามญี่ปุ่น

  รายละเอียดของบริษัท


  ชื่อบริษัท World Congress Co.,Ltd.
  ที่อยู่ Room 1003, 10F Floor, Yada Building, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
  โทรศัพท์ 093 579 8766
  Fax 02-632-9989
  ก่อตั้งบริษัท พฤศจิกายน ค.ศ. 2004
  ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท